Hem
Stäng X

Vår verksamhet

Cassandra Oil tillverkar processanläggningar som återvinner olja, gas och metaller ur material med höga halter av kolväten. Cassandra Oil fokuserar på återvinning av:

  • Bildäck
  • Plastavfall 
  • Oljesjöar
  • Sanering av oljespill 

Därutöver finns ett antal framtida marknader med stor potential, bl.a utvinning av metaller ur elektronikskrot samt oljeutvinning ur oljeskiffrar och oljesand.

Cassandra Oil är verksamt i samtliga steg i värdekedjan; från utveckling och produktion av enskilda processanläggningar till försäljning av den producerade oljan.

CASO 600 generation 003. 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB