Hem
Stäng X

VD-brev 3 april 2017

2017-04-03

VD-brev 3 april 2017   med delvis ny information 

Danmark får Cassandra Oil ABs första anläggning i Skandinavien.

Cassandra Oil AB har avtalat om att bilda ett bolag tillsammans med Reaktor APS. Bolaget kommer att ägas till lika delar av parterna. Reaktor APS tillhör en familjeföretags grupp som i generationer varit aktiva i den danska skrot- och återvinningsbranschen. Det nya bolaget kommer att processa plast och däck, inte bara från Danmark, utan även från flera närliggande länder som har stora däcks-problem. Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca 12.000 ton däck kommer att placeras i Fredriksvaerk-anläggningen vid Reaktor APS på Själland eller i ny anläggning på Lolland. Båda ligger i anslutning till djuphamnar och vid internationellt trafikerade sjöfartsleder, vilket underlättar och förbilligar transporter, men framförallt möjliggörs rationell hantering av material vid ytterligare utbyggnad.

Reaktor APS har tillgång till stort lager av kasserade däck och ytterligare insamling i Danmark påbörjas.

Intäkterna för det gemensamma bolaget blir dels,

  • Direkt kopplade till mängden processade däck, då det utgår en statlig ersättning på upptill DKK 2,1 per kg däck som återvinns.
  • Försäljning av olja, där 48% av Cassandras produktion från däck klassad som fossilfri olja.
  • Försäljning av stålskrot och kolpulver.

Sammantaget innebär detta att bolaget får högre inkomster från statliga ersättningar, försäljning av stål- och kolpulver än från oljeförsäljning.  Bolaget blir till stor del okänsligt för fluktuerande oljepriser. Produktionskostnaden för oljan är negativ. 

CASO-reaktorn kommer att ersätta en asiatisk pyrolys-reaktor, som exploderat. Detta händer alltför ofta med konventionella pyrolys-reaktorer då många ton material processas under många timmar vid hög temperatur. En av många fördelar med Cassandras teknik att det inmatade materialet processas snabbare än vad det tog dig som läsare att läsa första stycket i det här VD-brevet. När du kommit hit i texten är den producerade oljan redan i säkert förvar i oljecisterner. Det är således aldrig mer än några tiotal kg av processmaterial i Cassandras reaktor och därmed inget som kan explodera eller orsaka annan skada.

Anders Olsson, Vd:

”Vi är mycket glada över att få en referensanläggning i Skandinavien och kanske är det här ett genombrott efter en start med en lång, mödosam och tidskrävande utveckling.”

Förhandlingar pågår även för andra marknader däribland Sverige och Spanien.

För ytterligare information, kontakta

Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2017, kl 08.00 CET.

 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB